Meld je aan en krijg 10% korting op je eerste bestelling

Ons Privacybeleid

Dit beleid geef u informatie over de manier waarop wij met uw persoonlijke data omgaan wanneer u onze website bezoekt (ongeacht vanuit waar u deze bezoekt) of onze diensten of applicaties gebruikt. We leggen u ook uw privacy rechten uit en hoe de wet u beschermt.

Wie zijn wij

De Goliath Groep bestaat uit meerdere verschillende juridische entiteiten verspreid over de hele wereld. Dit privacy beleid is uitgegeven uit naam van alle Europese entiteiten in de Goliath Groep in de Benelux, Frankrijk, Iberië, Duitsland, Polen en Italië. Het hoofdkantoor Goliath B.V., Vijzelpad 80, 8051KR in Hattem is verantwoordelijk voor de consumentendata. Wanneer ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ gebruikt wordt in dit beleid, bedoelen we elke entiteit in de Goliath Groep.

Contacteer ons

U kunt altijd onze Global Data Protection Officer contacteren, die verantwoordelijk is voor alle vragen met betrekking tot dit privacy beleid. Als u andere vragen heeft over dit beleid of uw privacy, neem dan contact op met onze Global Data Protection Officer (voeg uw naam en e-mailadres toe) via:

 • Goliath B.V.
 • Vijzelpad 80
 • 8051 KR, Hattem
 • Nederland
 • T.a.v.: Privacy Officer
 • E-mail: Privacy@goliathgames.nl

Uw rechten

Zolang wij in het bezit zijn van, of uw persoonlijke data verwerken, heeft u rechten (zonder beperkingen):

 1. U heeft het recht om een kopie van de informatie die wij over u hebben op te vragen
 2. U heeft het recht om de data te corrigeren die wij over u hebben.
 3. In sommige omstandigheden kunt u vragen om de data die wij over u hebben compleet te laten verwijderen van onze systemen. Alleen in de gevallen waarin wij wettelijk verplicht zijn uw informatie te bewaren, of als het onmogelijk of buiten proportie is om uw verzoek te verwittigen, zullen wij alleen noodzakelijke informatie behouden voor zolang dat nodig is.
 4. Als sommige condities van toepassing zijn, heeft u het recht om het verwerken te beperken.
 5. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde type van verwerking, zoals direct marketing.

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen als u vindt dat de Goliath Groep zich niet houdt aan onze verantwoordelijkheden met betrekking tot uw data. U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteiten, maar, omdat wij de zaken met betrekking tot privacy erg serieus nemen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst met onze Global Data Protection Officer contact opneemt.

Onze regels omtrent het verzamelen van data

Wanneer wij data van consumenten verzamelen, zorgen wij ervoor dat:

 • We altijd toestemming vragen.
 • We alleen de data gebruiken voor de doeleinden waarover we u informeren en alleen voor de duur die nodig is.
 • We de lokale data beschermingswetten in acht nemen.
 • We alleen de data houden die we wettelijk mogen houden.
 • We u informeren van de noodzaak van de data en leggen u uit hoe we dit zullen gebruiken.
 • We de privacy informatie regelmatig controleren en updaten.
 • We uw data niet met derden delen, tenzij u of uw ouders (als u jonger bent dan 16 jaar) ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

Online data verzamelen

We verzamelen uw persoonlijke en anonieme informatie van u wanneer u een van onze websites bezoekt of wanneer u een van onze applicaties gebruikt. We ontvangen ook informatie via derde partijen wanneer u onze pagina op sociale media websites of kanalen (bijvoorbeeld Facebook, Twitter, YouTube, Instagram etc.) bezoekt.

Soorten persoonlijke informatie

Mogelijke informatie die wij verzamelen:

 • Registratie informatie die we gebruiken bij het opzetten van een account (bijvoorbeeld naam, land, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord).
 • Betaling of betalingsinformatie die we gebruiken wanneer u producten koopt of online diensten gebruikt (bijvoorbeeld postadres, telefoonnummer, bankgegevens of credit card nummer.
 • Locatiegegevens of uw IP adres, die we gebruiken om u relevante online content te bieden.
 • Informatie waarvan u ons voorziet door uw eigen online kanalen of kanalen van derden te gebruiken, waaronder uw activiteit op websites en applicaties.

Onze behoefte om uw persoonlijke data te verwerken

Hoe verzamelen, delen, verwijderen en slaan we data op die we van klanten krijgen? Wanneer u uw persoonlijke informatie met ons deelt, verwerken we uw data zoals in dit privacy beleid omschreven. Omdat we een internationaal wereldwijd bedrijf zijn dat ook speelgoed en spellen direct aan de consument verkoopt, moeten we persoonlijke data verwerken zodat:

 • Klanten onze producten in onze online winkel kunnen kopen en kunnen laten leveren waar zij willen.
 • Klanten in staat zijn zich te registreren voor alle accounts in applicaties en voor diensten die ze willen gebruiken.
 • We klanten informatie kunnen sturen waar ze ons om vragen en om hun vragen te beantwoorden.
 • We klanten kunnen vragen om feedback te geven op onze diensten door middel van vragenlijsten/enquêtes.
 • We u relevante marketinginformatie kunnen bieden over onze volledige assortiment van producten.

Hoe we persoonlijke data verwerken

We gebruiken technologieën, zoals cookies en pixels om uw persoonlijke data te verwerken. We verzamelen ook informatie via vertrouwde bronnen en we kunnen uw persoonlijke informatie updaten en toevoegen, die we zelf van u hebben verzameld.

Dataoverdracht, -verspreiding, -opslag en globale verwerking met vertrouwde bedrijven

Aangezien we een wereldwijd bedrijf zijn, is het mogelijk dat we uw persoonlijke informatie naar individuele bedrijven van de Goliath Groep sturen, of naar derde partijen op locaties wereldwijd voor doeleinden die in dit privacy beleid omschreven staan. Wanneer persoonlijke informatie wordt verzonden, opgeslagen of verwerkt door ons of door bedrijven die zulke diensten uitvoeren voor ons, nemen wij altijd redelijkerwijs stappen om de privacy van uw persoonlijke informatie te waarborgen. We willen er zeker van zijn dat we minimaal de standaarden van data privacy en beveiliging die volgen uit de European General Data Protection Regulation (“GDPR”) gebruiken daar waar we uw persoonlijke data verzamelen, opslaan, gebruiken of delen.
Onze dochterondernemingen (de andere bedrijven in de Goliath Groep) kunnen soms toegang nodig hebben tot uw informatie om diensten aan u aan te kunnen bieden uit onze naam. Andere bedrijven in de Goliath Groep zullen dan als ‘dataverwerkers’ fungeren en onderhevig zijn aan de dataverwerkingswetten. Zij kunnen uw persoonlijke data nodig hebben om:

 • Producten en diensten die u hebt aangevraagd te leveren.
 • U informatie over onze websites, applicaties en ons beleid te bieden.
 • U nieuwsbrieven te sturen waar u zich voor heeft opgegeven (u kunt altijd opzeggen).
 • Informatie te verwerken waarvoor de dochteronderneming formeel gecontracteerd is om voor ons te verwerken.

Het delen van informatie op Social Media en Widgets

Sommige van onze website bevatten links naar sociale media, zoals de Facebook ‘like’ knop en widgets zoals een ‘Deel dit’ knop. Als je op een van deze links klikt, kan het zijn dat deze functies uw IP adres verzamelen en opslaan welke pagina u bezocht op dat moment. De functies kunnen ook cookies gebruiken om optimaal te functioneren. Sociale media functies en widgets worden gehost door derden of worden direct op onze eigen website gehost. Als u deze functies en widgets gebruikt, zal uw persoonlijke data worden verwerkt door die derde partij volgens hun eigen privacy beleid van toepassing is.

Hoe lang bewaren we uw informatie

We zullen uw persoonlijke informatie zo lang bewaren als uw account actief is, of zo lang het nodig is om een dienst te kunnen aanbieden. Als u uw account wilt opzeggen, of als u wilt dat wij uw data verwijderen, zullen wij alleen data behouden die we om wettelijke gronden nodig hebben of die onmogelijk verwijderd kunnen worden.

Onze Cookies

Cookies zijn kleine databestanden die uw browser op uw computer plaatst. Een cookie zelf bevat geen en verzamelt geen informatie. Als het echter gelezen wordt door een server via een webbrowser kan het een website helpen om een gebruikersvriendelijkere dienst te bieden – bijvoorbeeld, door het onthouden van voorgaande aankopen of accountgegevens.
Zowel wij als onze third-party tracking utility partners gebruiken browseropslag, applicatieopslag, cookies, pixels, scripts en tags om trends te analyseren, de website te onderhouden, gebruikersgedrag op de website te volgen en demografische informatie van onze gehele gebruikersbestand te verzamelen. We kunnen rapportages van deze gegevens ontvangen van onze third-party tracking utility partners op een individueel en algeheel niveau.

Kinderen online veilig houden

Wij vinden het ontzettend belangrijk om te zorgen dat kinderen online veilig zijn en hebben hiervoor extra privacy processen opgezet om te zorgen dat we onze jongere fans veilig houden. We nemen ook alle redelijke maatregelen om te verzekeren dat we niet bewust persoonlijke informatie van kinderen, die wellicht gebruik maken van deze functies zonder daadwerkelijke toestemming van hun ouders, verzamelen, opslaan, gebruiken of verwerken.

Verzamelen en gebruiken van informatie van kinderen

Sommige van onze websites, kanalen en applicaties ontworpen zijn met families en gebruikers van alle leeftijdscategorieën in gedachte. Wanneer we persoonlijke informatie van een kind verzamelen, behouden we de informatie alleen voor zo lang het nodig is om een dienst te leveren of voor zo lang als het wettelijk behouden moet worden.

Databeveiliging en -integriteit

De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van klanteninformatie is extreem belangrijk voor ons. Wij maken gebruik van technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonlijke informatie te beschermen van onbevoegde toegang, openbaring, gebruik en aanpassingen. Alle externe overdrachten die persoonlijke informatie bevatten worden gedaan met behulp van gecodeerde technologie.
Als we ooit een data lek ondervinden waarbij er een risico is dat klanteninformatie misbruikt kan worden, zullen we klanten contacteren zoals het juridisch verplicht is. Indien nodig nemen we ook contact op met de autoriteiten voor databeveiliging.

Microsoft Clarity

We werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om vast te leggen hoe u onze website gebruikt en ermee omgaat door middel van gedragsgegevens, heatmaps en sessieherhalingen om onze producten/diensten te verbeteren en op de markt te brengen. Gegevens over websitegebruik worden vastgelegd met behulp van eerste en derde cookies en andere trackingtechnologieën om de populariteit van producten/diensten en online activiteit te bepalen. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor websiteoptimalisatie, fraude-/beveiligingsdoeleinden en reclame. Ga voor meer informatie over hoe Microsoft uw gegevens verzamelt en gebruikt naar de Microsoft Privacy Statement.

Wijzigingen aan dit privacy beleid

We kunnen dit privacy beleid wijzigen. We zullen gebruikers hiervan op de hoogte stellen via e-mail en de informatie op onze websites plaatsen. We zullen voorafgaand een aankondiging doen als deze veranderingen van dusdanige aard zijn en we zullen u juridisch om toestemming vragen.

CONTACT

Heeft u vragen en/of opmerkingen over onze producten?  


Goliath B.V.
Vijzelpad 80
8051 KR Hattem, NL

KVK: 08052676

Social media

BESTELINFORMATIE
Meld je hier aan voor Club Goliath!