Marketing Manager NL BE DE

Goliath BV is een internationale producent en distributeur van gezelschapsspellen en interactief speelgoed met succesvolle titels als Rummikub, Triominos en Sequence. Als familiebedrijf biedt Goliath een dynamische en inspirerende werkomgeving waar nieuwe ideeën kunnen groeien en bloeien. Goliath heeft kantoren in Hong Kong, heel Europa, de VS en Australië en is een internationaal bedrijf gericht op groei. Om verdere invulling te kunnen geven aan onze groeidoelstelling zijn wij voor onze hoofdkantoor in Hattem op zoek naar een
Marketing Manager NL/BE/DE
Als Marketing Manager ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en het succesvol uitvoeren van marketingstrategieën en draagt hiermee bij aan een succesvolle lancering van nieuwe en bestaande producten met als doel de verkoopresultaten te bevorderen. Je ondersteunt de sales teams in de regio’s. Je bewaakt de marketingkalender en zorgt dat doelstelling worden behaald. Deze marketingkalender is gekoppeld aan onze prioriteiten zodoende heb jij goed zicht op wat er in de regio’s nodig is en wanneer. Je zorgt ervoor dat POS materialen, audio, TV spots beschikbaar zijn op de momenten dat het gevraagd wordt.
Naast dit alles, analyseer jij de doorverkoopcijfers van diverse relaties, natuurlijk deel jij deze met onze sales mensen ter plaatsen. Je bent nauw betrokken bij het opstellen van het budget/targets en doelstellingen. Je onderhoudt wekelijks nauw contact met onze mediapartners/PR bureaus en interne afdelingen. Ook bewaak jij alle externe communicatie-uitingen. Tot slot, je rapporteert direct aan de Regio Directeur Noord-Europa.

Verantwoordelijk voor:
• Het ontwikkelen, uitvoeren en analyseren van marketingstrategieën, waarbij je nauw samenwerkt met afdelingen: sales / brandmanagment / operations
• Het vaststellen en bewaken van marketingbudgetten (TV/Radio/Online/Print/PR)
• Het verzorgen van alle externe communicatie-uitingen
• Het opzetten van PR-campagnes
• Het bijhouden van onze Social Media en alles wat hiermee samenhangt
• Het pro-actief bijdragen van onze groei doelstellingen

Functie-eisen:
• HBO werk- en denkniveau, met +4 jaar soortgelijke ervaring, bij voorkeur in de speelgoedbranche
• Je hebt een goede kennis van het retail landschap en de media
• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden zowel in het Nederlands / Duits en Engels
• Je hebt uitstekende kennis van media en de online wereld
• Je bent internationaal georiënteerd
• Je beschikt over een uitgebreid netwerk binnen de media (pre is Retail)
• Stevige kennis van en ervaring met Excel

Kwaliteiten en Vaardigheden:
• Goede organisatorische vaardigheden
• In hoge mate creatief en innovatief
• Goed ontwikkeld analytisch vermogen
• Commercieel- en klantgericht
• Sterk vermogen om zelfstandig te werken
• Je bent sociaal en een echte netwerker
• Je bent in staat werelden te verbinden en “out of the box” te denken
• Je bent representatief en zelfverzekerd
• Goeie dosis Humor

Wat wordt jou geboden?
Een uitdagende en afwisselende fulltime functie met veel vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in een groeiende organisatie. Arbeidsvoorwaardelijk bieden wij een prima salaris met passende secundaire arbeidsvoorwaarden

Solliciteren?
Ben jij na het lezen van bovenstaande vacature enthousiast geworden? Denk je dat jij de juiste persoon bent om ons bedrijf te komen versterken, stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar: hr@goliathgames.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Een assessment / business case kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

 

 

Engelse versie:

Goliath BV is an international producer and distributor of board games and interactive toys with successful titles such as Rummikub, Triominos and Sequence. As a family business, Goliath offers a dynamic and inspiring work environment where new ideas can grow and flourish. Goliath has offices in Hong Kong, across Europe, the US and Australia and is an international company focused on growth. To further fulfill our growth objective, we are looking for a for our head office in Hattem

 

Marketing Manager NL / BE / DE

 

As a Marketing Manager you are responsible for developing and successfully executing marketing strategies and thus contribute to a successful launch of new and existing products with the aim of promoting sales results. You support the sales teams in the regions. You monitor the marketing calendar and ensure that objectives are achieved. This marketing calendar is linked to our priorities, so you have a good overview of what is needed in the regions and when. You ensure that POS materials, audio, TV spots are available when required.

In addition to all this, you analyze the resale figures of various relations, of course you share these with our salespeople on site. You are closely involved in drawing up the budget / targets and objectives. You maintain close weekly contact with our media partners / PR agencies and internal departments. You also monitor all external communications. Finally, you report directly to the Regional Director Northern Europe.

 

Responsible for:

 • Developing, executing, and analyzing marketing strategies, working closely with departments: sales / brand management / operations
 • Determining and monitoring marketing budgets (TV / Radio / Online / Print / PR)
 • Taking care of all external communications
 • Setting up PR campaigns
 • Maintaining our Social Media and everything related to it
 • Contributing proactively to our growth goals

 

Job requirements:

 • HBO working and thinking level, with +4 years of similar experience, preferably in the toy industry
 • You have a good knowledge of the retail landscape and the media
 • Good oral and written skills in both Dutch / German and English
 • You have excellent knowledge of media and the online world
 • You are internationally oriented
 • You have an extensive network within the media (pre is Retail)
 • Solid knowledge of and experience with Excel

 

Qualities and Skills:

 • Good organizational skills
 • Highly creative and innovative
 • Well-developed analytical skills
 • Commercial and customer oriented
 • Strong ability to work independently
 • You are social and a real networker
 • You can connect worlds and think “out of the box”
 • You are representative and confident
 • Good dose of Humor

 

What are you offered?

A challenging and varied full-time position with a lot of freedom, responsibility, and independence in a growing organization. We offer an excellent salary with suitable secondary employment conditions

 

Apply?

Have you become enthusiastic after reading the above vacancy? Do you think you are the right person to join our company, send your motivation letter and CV to: hr@goliathgames.nl

Acquisition in response to this advertisement is not appreciated. An assessment/business case can be part of the selection process.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

* verplicht